Sme tím mladých ľudí, pôsobiacich  v oblasti účtovníctva vyše 12 rokov. Vedomosti a skúsenosti  sme naberali postupne, či už v zamestnaní, alebo vlastnom podnikaní. Mali sme možnosť nazrieť do sveta ekonomiky z pozície účtovníka, finančného kontrolóra i finančného riaditeľa. Zároveň sme mali možnosť posúdiť a oceniť kvalitu externe poskytovaných účtovných a daňových služieb, a to nielen domácich, ale aj tých renomovaných zahraničných.
Každá pracovná skúsenosť nám niečo dala, či už praktické skúsenosti a odborne vedomosti, ale aj sebavedomie a odvahu pustiť sa vlastnou cestou. Prirodzeným dôsledkom bolo rozhodnutie vytvoriť spoločnosť, ktorá nám poskytne možnosť venovať sa tomu, v čom sme dobrí, čo nás baví a to v tíme ľudí, ktorí sú podobného zmýšľania.
V roku 2009  vznikla spoločnosť ACCredit s.r.o.

Naším poslaním je:
- ponúkať kvalitu a preferovať ju pred kvantitou
- byť klientovi oporou a partnerom pri podnikaní
- vzájomná dôvera a diskrétnosť
- dodržiavať termíny